1. Quyết định phê duyệt điều lệ Hội phòng trừ côn trùng Việt Nam: 200716-Quyet-dinh-phe-duyet-dieu-le 

2. VPMA  trở thành thành viên của FAOPMA: 230728-VPMA--tro-thanh-thanh-vien-cua-FAOPMA 

3. Giấy mời Hội nghị tổng kết năm 2023: 231121Giaymoitongket2023 

4. Mẫu đơn đăng ký Tham gia Hội phòng trừ côn trùng Việt Nam: MAU-2_Don-tham-gia-Hoi_danh-cho-cty-1---Copy