Hội Phòng trừ côn trùng Việt Nam (PTCTVN) với tên tiếng Anh là Vietnam Pest Management Association (VPMA) đã được Bộ Nội vụ cho phép thành lập theo quyết định số 829/QĐ BNV ngày 17/9/2019. Hiệp hội thành lập để kết nối các cá nhân, tổ chức tự nguyện tham gia, với tôn chỉ, mục đích là tập hợp, đoàn kết hội viên thông qua trao đổi thông tin, kinh nghiệm, các thành tựu khoa học kỹ thuật trong nước và quốc tế để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng; tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, góp phần xây dựng và phát triển các phương thức, công nghệ hiện đại trong lĩnh vực phòng trừ côn trùng gia dụng và y tế tại Việt Nam để nâng cao chất lượng và giảm thiểu tác động không mong muốn đến môi trường, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.