VPMA tổ chức Hội thảo- Tập huấn "Nguyên lý hoạt động và kỹ thuật áp dụng máy phun diệt côn trùng".

Ngày 17/06/2023 Hội Phòng trừ Côn trùng Việt Nam tổ chức Hội thảo-tập huấn "Nguyên lý hoạt động và kỹ thuật áp dụng máy phun diệt côn trùng". Hội thảo đã được các chuyên gia hàng đầu chia sẻ kinh nghiệm vận hành các loại thiết bị phổ biến và hiện đại trong lĩnh vực kiểm soát côn trùng. Hơn nữa các nhà cung cấp máy và sản phẩm mới cũng góp phần quan trọng vào thành công của Hội thảo. Trong thời gian tới, VPMA sẽ tổ chức nhiều Hội thảo với các chủ đề cấp thiết để nâng cao năng lực cho các thành viên.

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các công ty đã tài trợ cho VPMA gia tăng hiệu quả và giá trị mang đến cho các thành viên thông qua các hoạt động đầy ý nghĩa này.

Phó Chủ tịch VPMA Phan Hưng trình bày tổng quát về nguyên lý hoạt động và kỹ thuật áp dụng máy phun diệt côn trùng

Buổi Hội thảo được đông đảo các đơn vị thành viên tham gia

Ông Nguyễn Như Quanq, Công ty Makita Việt Nam giới thgieeuj về máy phun.

Ông Nguyễn Bá Cường, Công ty Hợp Trí giới thiệu về sản phẩm

 Ông Nguyễn Đức Vinh, Công ty CP US Farm giới thiệu một số sản phẩm mới