VPMA phối hợp với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trong chuyến công tác xuyên Việt đã thăm và tặng 1 thùng chế phẩm diệt sinh vật gây hại tại Khu sinh thái - văn hóa - tâm linh Thong Dong - Đà Lạt.

VPMA phối hợp với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trong chuyến công tác xuyên Việt đã thăm và tặng 1 thùng chế phẩm diệt sinh vật gây hại tại Khu sinh thái - văn hóa - tâm linh Thong Dong - Đà Lạt.

VPMA tặng quà cho làng văn hóa tâm linh Thong Dong, Đà Lạt