VPMA làm thiện nguyện tại Hà Tĩnh

Ngày 24/1/2021, VPMA phối hợp cùng Viện nghề nghiệp sức khỏe & môi trường đã chuyển tất cả các quà và 20 triệu hỗ trợ phòng chống dịch bệnh sau lũ miền Trung cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh. Đại diện Sở Y tế và CDC Hà Tĩnh đã nhận và sẽ đưa vào hỗ trợ phòng chống dịch bệnh mùa tới!