VPMA đã phát động chiến dịch “chung tay đảy lùi Covid-19 tại cộng đồng”

VPMA đã phát động chiến dịch “chung tay đảy lùi Covid-19 tại cộng đồng” phối hợp với các đoàn thể như Hội phụ nữ Đông Anh... và đã tiến hành phun khử trùng tại 5 điểm nóng có nguy cơ cao bùng phát dịch Covid-19 với hơn 100 lượt thành viên tham gia, huy động 30 lượt máy phun, 10 xe ô tô và nhiều trang thiết bị bảo hộ an toàn.