Hội phòng trừ côn trùng Việt Nam vinh dự có mặt trong cuốn sách “Trang vàng Tổ chức nhà nước”.

Cuốn sách tập hợp bài viết của các đồng chí lãnh đạo Bộ, nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ, các chuyên gia, nhà khoa học, mang tính lý luận và thực tiễn cao về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Ấn phẩm này giới thiệu với bạn đọc những bài viết phân tích những thành tựu, đóng góp của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ … và sự tham gia của các tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

Hội phòng trừ côn trùng Việt Nam trân trọng cảm ơn Ban biên tập cuốn "Trang vàng Tổ chức nhà nước' đã cùng đồng hành trong quá trình tạo nên ấn phẩm./.

             

 Trang giới thiệu Hội trong “Trang vàng Tổ chức Nhà nước”